Åbo

 

Akademikvarteren

Uttal: [akademi:kvarte:ren]
Kvarteren kring Biskopgatan där ÅA har sina utrymmen kallas för akademikvarteren.

Akademin

Varianter: Akademin, ÅA , Uttal: [akademi:n], [å:a:]
Åbo Akademi

Aleksi

Varianter: Aleksi, Koppen, Kop-kolmio , Uttal: [aleksi], [kåppen], [kåpkålmiå]
Huset kallas både Aleksi efter butiken Aleksi 13 och efter banken Kansallisosakepankki som funnits i huset tidigare. Idag träffas man vid Kop-kolmio, eller Aleksin.

ASA-huset

Uttal: [asahu:se]
Byggnad fungerade tidigare som företaget Asas radiofabrik, men hör numera till Åbo Akademis lokaler, där bl.a. Datacentralen finns belägen. Det inofficiella namnet står numera på huset och används mer eller mindre officiellt åtminstone inom akademin. 

Banken

Varianter: Banken, Habben , Uttal: [bankken], [habben]
I hörnet av Auragatan och Slottsgatan grundades 1896 Turun Osakepankki - Åbo Aktiebank i ett trähus ritat av C.L. Engel. På tomten lät banken sedan uppföra jugendhuset i granit ritat av Frithiof Strandell och det stod klart 1907. I byggnaden har det bedrivits banverksamhet ända fram till 1992 då det blev en bar och restaurang med bankinteriör.

Borehuset

Uttal: [bo:rehu:se]
Stenhuset vid Kvarnbron ritades på 30-talet och har fått sitt namn efter rederiet Bore som hade sitt huvudkontor i huset.

Brankis

Varianter: Brankis, Brandkårshuset , Uttal: [brankkis],[brankå:rshu:se]
Namnet är en självklar och vardaglig förkortning på festvåningen som ägs av Frivilliga brandkåren i Åbo. Huset från 1892 är byggt i nyrenässansisk stil och går att hyra för fester och övriga evenemang. 

Brinkala

Uttal: [brinkkala]
Härifrån utlyses julfreden varje år.

Bryggmans

Varianter: Bryggmans, Bryggmanska huset, Hospits Betel, Hospits , Uttal: [bryggmans]
Arkitekten Erik Bryggman planerade hotell- och affärshuset för Åbo missionssällskap. Det stod klart 1929 och gick då under namnet Hospits Betel. Numera huserar hotellet Scandic Plaza här och restaurangen i huset är uppkallad efter husets arkitekt, som även har ritat grannhuset Atrium i klassisistisk stil.

Börsens hörn

Varianter: Börsens hörn, Lamppens hörn , Uttal: [börsens hö:rn] [lamppens hö:rn]
I hörnet av Köpmansgatan och Eriksgatan finns Sokos Hotel Hamburger Börs, vars namn kommer efter det gamla Hotell Hamburger Börs, som verkade här sedan slutet av 1800-talet. Den ursprungliga hotell- och restaurangbyggnaden revs dock på 1970-talet.

Centrum

Varianter: Centrum, Eurokangashuset, Valtsu , Uttal: [sentrum] [eoråkangashu:se] [valtso]
Här fanns tidigare ett köpcentrum med namnet Centrum, men även namnen på butikerna Valintatalo och Eurokangas används som benämning på huset.

Domkyrkan

Varianter: Domkyrkan, Domen, Domis, Der Dom , Uttal: [do:mtjyrkan] [do:men] [do:mis] [de:r då:m]
Åbo domkyrka.

Eken

Varianter: Eken, Pehr Kalms ek , Uttal: [e:ken] [pä:r kalms e:k]
Eken mellan Aura å och Sibeliusmuseet är det enda som finns kvar av professor Pehr Kalms trädgård.

FÄ-huset

Varianter: FÄ-huset, Akademihuset , Uttal: [fe:hu:se] [akademi:hu:se]
Förvaltningsämbetshuset vid Åbo Akademi. 

Gado

Uttal: [gado], [gadå]
Studentrestaurangen Café Gadolinia, som kort och gott omtalas som Gado, hör till ett av de kårcaféer som Åbo Akademi upprätthåller. Förkortningen är så vedertagen att den numera även förekommer på restaurangens logo, även om denna officiellt sett inte har bytt namn. 

Halis

Varianter: Halis, Bronx , Uttal: [halis], [brånks]
Hallis kallas ibland för Bronx.

Hallen

Uttal: [hallen]
Åbo saluhall

Hansa

Varianter: Hansa, Hansan, Hansakvarteret , Uttal: [hanssa], [hansa] [hansan] [hansakvarte:re]
Köpcentret Hansa är en vanlig mötesplats.

Hjeltska huset

Varianter: Hjeltska huset, Gamla polishuset , Uttal: [jeltska hu:set] [gamla poli:shu:set]
En gammal stenbyggnad vid Gamla Stortorget som byggdes 1830 åt sjökaptenen Hjelt.

Hörran

Uttal: [hörran]

Heurlinska skolan, vid nuv. Café Art

Iddan

Uttal: [iddan]
Idrottsparken

Impparin

Varianter: Impparin, Impparin, impivaara
Namnet Impparin används på svenska både om stadsdelen och simhallen i Impivaara.

Ingmanska huset

Varianter: Ingmanska huset , Casagrandes hus, Seipelska huset , Uttal: [ingmanska hu:se] [kasagrandes hu:s], [seipelska hu:set]
Heter det röda huset som i slutet av 1700-talet var den finaste restaurang- och festvåningen i Åbo.

Julinska tomten

Uttal: [juli:nska tåmtten]
Hela kvarteret kallas Julinska tomten. Här finns bl.a. biografen Julia.

Kaskisbacken

Varianter: Kaskisbacken, Tyskbacken , Uttal: [kaskisbakken], [tyskbakken]
Med Kaskisbacken menar man både den branta uppförsbacken och själva kullen.

Kattan

Varianter: Kattan, KSÅ, Classicum , Uttal: [kattan], [kåesså:], [klassikum]
Den svenskspråkiga Katedralskolan som tidigare hette Svenska klassiska lyceum

Konservatoriet

Varianter: Konservatoriet, Konsis, Ritskolan, Gamla repslageriet, Repfabriken , Uttal: [kånservato:rie] [ri:tskolan] [gamla repslageri:et] [re:pfabri:ken]
I dag har Åbo konservatorium sina utrymmen här, men många namn som syftar till tidigare verksamheter i huset lever kvar.

Koulu

Varianter: Koulu, Skolan, Fruntimmersskolan, Flickis , Uttal: [kåolo], [sko:lan], [fru:ntimmärsko:lan], [flikkis]
Restaurangbaren Panimoravintola Koulu uppfördes som en skolbyggnad i nyrenessänsstil år 1889. Där verkade tidigare Svenka fruntimmersskolan, som ändrade namn till Svenska flickskolan i Åbo 1919 och till Åbo svenska flicklyceum 1955. År 1966 fick skolan namnet Cygnaeusskolan, vars namn upprepas i restaurangens namn på kabinettsalar. 

Kreman

Varianter: Kreman, krematoriet, kioskhusets grill , Uttal: [kreman] [krematorie:t] [kiåskhu:sets grill]
Liten grill-kiosk utanför Åbo domkyrkan

Kristinegatan

Uttal: [kristi:negatan]
Åbo stadskansli refererar man ofta tilll bara genom gatans namn.

Manton

Varianter: Manton, Mannekiosken, Gula kiosken , Uttal: [manton], [mannekiåsken], [gu:la kiåsken]

Mantun grilli är en populär grillkiosk

Pinellan

Uttal: [pinellan]
Här fungerade en restaurang mellan 1848-2004. Efter en sju års paus öppnade restaurangen under samma namn igen 2011.

Portsa

Uttal: [pårtsa]
Portsa kallas Åbos åttonde stadsdel med trähuskvarter, Port Arthur. Den nordvästra stadsdelen har varit gamla arbetarkvarter och fanns med redan i Engels stadsplan från 1828, men den byggdes till största delen upp 1900-1920. Stadsdelen utgör idag ett populärt bostadsområde som genomgått en gentrifiering. 

Rettigska palatset

Varianter: Rettigska palatset , Aboa vetus, Aboa , Uttal: [rettigska palatse] [aboave:tus] [abåa] [aboa]
nuv. Aboa Vetus Ars Nova

Rettigska tobaksfabriken

Varianter: Rettigska tobaksfabriken, Rettig, Sydväst, Novia, Knyppelverket , Uttal: [rettigska tobaksfabri:ken] [sy:dvest] [nå:via] [knyppelvärkke]
Idag yrkeshögskolan Novia.

Ruissin

Uttal: [roissin]
Friluftsområdet Runsala. Ruissin kan också användas specifikt för festivalen RuisRock.

Samppis

Varianter: Samppis, Samppalinna , Uttal: [samppis] [samppalinna]
Med Samppalinna kan man avse simstadion, parken, restaurangen.

Sibbe

Varianter: Sibbe, Sibben, Sibis , Uttal: [sibbe] [sibben] [sibis]
Sibeliusmuseum

Slaskbacken

Uttal: [slaskbakken]
Namnet är en direkt översättning av det finska namnet Räntämäki.

Slottet

Uttal: [slåtte]
Åbo slott

Socis

Uttal: [so:sis] [såsis]
Det gamla societetshuset är idag ett hotell.

Sockerbruksstranden

Uttal: [såkkärbru:ksstranden]
Här har det funnits ett sockerbruk.

Sossen

Varianter: Sossen, Sossan, Sanktan, Sankt Olofs, SOS , Uttal: [såssen], [såssan], [santan], [esso:ess], [såss]
S:t Olofsskolan är en svenskspråkig högstadieskola i Åbo som har haft olika kallelsenamn genom tiderna. Här låg tidigare Åbo svenska flicklyceum innan sammanslagningen av stadens tre svenskspråkiga läroverk till Katedralskolan i Åbo i början av 70-talet. Fr.o.m. 1976, då grundskolan infördes i Åbo, blev S:t Olofsskolan den svenska grundskolans högstadium.

Stocka

Varianter: Stocka , Stockan, Stokis , Uttal: [ståkka] [ståkkan] [ståkis]
Stockmanns varuhus

Synkkan

Varianter: Synkkan, Cygnaeus , Uttal: [synkkan] [cygne:us]
Cygnaeus skola

Tyksen

Varianter: Tyksen, Åucs, Länssjukhuset, Länet , Uttal: [tyksen] [åuks] [le:nssju:khu:se] [le:net]
Åbo universitets centralsjukhus

Vaddmammans hus

Varianter: Vaddmammans hus, Vaddens hus, Vadden, Henkka och Maukka-huset, HM, Hema, Hennes, Forum. , Uttal: [vaddens hu:s] [vadden] [henkka å maokkahu:se] [hå:emm] [hema] [få:rum]
I det s.k. Åkermanska hörnet uppfördes på 1920-talet affärs- och bostadshuset Affärscentrum, som fr.om. 1926 inrymde det framgångsrika företaget Åbo Vadd. Åbo Vadd, som sålde vadd bl.a. i form av madrasser och dynor, drevs av den framgångsrika affärskvinnan Aline Grönberg (1871-1950), även kallad Finlands vaddmamma. Smeknamnet Vaddmammans hus är uppkommet efter Grönberg som var den andra kvinnan i Finland som fick titeln kommerseråd 1940. Klädaffären H&M fanns också en tid i hörnet av Affärscentrum, där restaurangen Amarillo nu finns.

Vakke

Varianter: Vakke, Vakken , Uttal: [vakke] [vakken]
Stadsdelen Kråkkärrets finska namn är Varissuo.

Vammen

Varianter: Vammen, Väinö Aaltonen , Uttal: [vammen] [väinö a:ltånen]
Förkortning av Väinö Aaltonens museum.

Vatikanen

Varianter: Vatikanen, Piruntorjuntabunkkeri, Piruntorjuntapatteri , Uttal: [vatika:nen] [pirontårjontabonkkeri], [pirontårjontapatteri]
Åbo och St. Karins kyrkliga samfällighet.

Vessan

Varianter: Vessan, Trätorgsvessan , Uttal: [vessan] [tre:tårjsvessan]
Den tidigare allmänna toaletten är idag en bar.

Vårdis

Varianter: Vårdis, Berget, Observatoriebacken, Observatoriet, Obsis , Uttal: [vå:rdis] [bärje] [åbservato:riebakken] [åbservato:rie], [åbsis]
I Vårdbergsparken el. på Vårdberget, som platsen officiellt heter, har stadens svenskspråkiga studenter firat valborg sedan 1920-talet och framåt. Parken är ett populärt tillhåll sommartid.

Wiklunds hörn

Varianter: Wiklunds hörn, Wiklunds, Vikkes hörn, Vikkan , Uttal: [vi:klunds hö:rn], [vi:klunds], [vikkes hö:rn], [vikkan]
Huvudingången till varuhuset Sokos Wiklund är vanlig mötesplats.

ÅST

Uttal: [å:esste:]
Åbo svenska teater

Åttkanten

Varianter: Åttkanten, Otkantti , Uttal: [åttkanten], [åtkantti]
Hamnområdet pch passagerarbåtsterminalen där Silja Line-båtarna lägger till kallas för Åttkanten pga. Siljaterminalens åttkantiga form. I överförd betydelse kan hela hamnområdet även kallas så. På finsk Åbo-dialekt talar man om Otkantti. I en gammal Åbo-vits frågas det efter vad är det för likhet med finska språket och ettans buss. Svaret är att man inte har nytta av någondera på andra sidan Åttkanten.