Varianter: Koulu, Skolan, Fruntimmersskolan, Flickis
Uttal: [kåolo], [sko:lan], [fru:ntimmärsko:lan], [flikkis]
Restaurangbaren Panimoravintola Koulu uppfördes som en skolbyggnad i nyrenessänsstil år 1889. Där verkade tidigare Svenka fruntimmersskolan, som ändrade namn till Svenska flickskolan i Åbo 1919 och till Åbo svenska flicklyceum 1955. År 1966 fick skolan namnet Cygnaeusskolan, vars namn upprepas i restaurangens namn på kabinettsalar. 
Dela