Varianter: Brankis, Brandkårshuset
Uttal: [brankkis],[brankå:rshu:se]
Namnet är en självklar och vardaglig förkortning på festvåningen som ägs av Frivilliga brandkåren i Åbo. Huset från 1892 är byggt i nyrenässansisk stil och går att hyra för fester och övriga evenemang. 
Dela