Kristinegatan

Åbo

Uttal: [kristi:negatan]
Åbo stadskansli refererar man ofta tilll bara genom gatans namn.
Dela