Uttal: [pinellan]
Här fungerade en restaurang mellan 1848-2004. Efter en sju års paus öppnade restaurangen under samma namn igen 2011.
Dela