Jakobstad

 

Aspegrens

Uttal: [aspegre:ns]
Aspegrens trädgård kallas Aspegrens i dagligt tal. 

Bibban

Varianter: Bibban, Stadsbibban, Biblioteket, Deposita , Uttal: [bibban], [stassbibban], [biblåte:ki], [depåsi:ta], [depå:sita]
Stadsbiblioteket i Jakobstad kallas Bibban, som många andra bibliotek i Svenskfinland. Banken Deposita hade sina utrymmen i huset förut, och därför lever också det namnet kvar. 

Bostadsmässoområdet

Uttal: [bo:sta:dsmessoåmrå:de]
Bostadsmässan hölls 1994 i stadsdelen Korsgrundet i Jakobstad. Stadsdelen kallas fortfarande Bostadsmässoområdet

Brankis

Uttal: [brankkis]
Det gamla brandkårshuset kallas för Brankis. Huset används nu för tiden bl.a. av stadens amatörteatrar. 

Calles

Varianter: Calles, Calles konditori, Majs, Glassbaren , Uttal: [kalles], [kallis], [kalles kånditåri:], [glassba:ren], [majs]
På platsen där Majs glasscafé finns idag har det varit caféverksamhet länge. När stället öppade hette det Glassbaren, och senare Calles konditori. Varianter av de namnen lever fortfarande kvar även om många börjat tala om Majs

Campus

Varianter: Campus, Allegro , Uttal: [kamppos], [ale:grå]
Campus Allegro kallas oftast bara Campus eller Allegro. Ibland används också namnen för de olika husen som numera hör till campuset, som t.ex. Lindskogska huset och Lassfolks för att specificera vilken del av campuset man avser. 

Centralplan

Uttal: [sentra:lpla:n], [ny:a pla:n]
Jakobstads centralidrottsplan. Idrottsplanen kallades förut också Nya plan till skillnad från Gamla plan som tidigare var Jakobstads centralidrottsplan. Gamla plan fanns där Ämbetshuset Ebba Brahe, som också kallas Polishuset, finns idag. 

Ehrs höghet

Uttal: [e:rs hö:ghet]
Höghuset byggdes av byggfirman Ehrs. 

FN

Varianter: FN, FN-konditori, LBB, LBB-hörnet , Uttal: [effenn], [effennkånditåri:], [ellbe:be:], [ellbe:be:hö:ni]
På platsen fanns tidigare ett café som hette FN-konditori och senare Little Brown Bakery. Varianter av namnen lever fortfarande kvar. 

Fäbis

Uttal: [fe:bis], [febis]
Stadsdelen Fäboda kallas Fäbis, men också det officiella namnet används mycket. Officiellt hör stränderna Lillsand, Storsand och stranden vid Fäboda Kaffestuga till Fäboda, men en del avser enbart Lillsand och stranden vid caféet Fäboda Kaffestuga när de pratar om Fäboda eller Fäbis

Gågatan

Uttal: [gå:ga:tan], [gå:gato]
Kanalesplanaden kallas Gågatan eftersom en stor del av den är en gågata.

Görans

Varianter: Görans, Korvis, Jörski, Korvens , Uttal: [jö:rans], [kårvis], [jörski], [kårvens]
Den populära grillen Korv-Görans har många namn. Det vanligaste är Görans, men den kallas också bland annat Korvis och Jörski

Hallelujagårdarna

Varianter: Hallelujagårdarna, Halleluja, Hallelujahusen, Rakstugorna, Raks gårdar , Uttal: [hallelu:jagå:rdana], [halleluja], [hallelu:jahu:sen], [ra:kstu:gåna], [ra:ks gå:rdar]
På Pinnonäsgatan finns fyra likadana höghus som brukar kallas Hallelujagårdarna, Halleluja eller Hallelujahusen. Varje höghus har ett eget namn och från Rådhusgatan sett heter de Halleluja, Hosianna, Amen och I höjden. Ursprunget till dessa namn är okänd, men de är byggda på en plats där en bomb slog ner på fastlagstisdagen år 1944. Namnen Rakstugorna och Raks gårdar kommer från byggmästare Rak som lät bygga husen. 

Halppis

Varianter: Halppis, Billiga boden, Billigboden , Uttal: [halppis], [billibo:den], [billibo:de], [billiga bo:den]
Butiken Halpa-Halli kallas ofta Halppis. När den öppnade på 60-talet hade den också ett svenskt namn, och därför pratar en del fortfarande om Billiga boden eller Billigboden. Butiken är idag en populär träffpunkt för Jakobstadsborna. 

Hötorget

Uttal: [hö:tårje], [höjtårji]
Parkeringsplatsen i anslutning till K-market på Rådhusgatan kallas Hötorget. Namnet kommer från att det såldes hö på platsen. På Hötorget finns också Hötorgskiosken

JBA

Uttal: [ji:be:a:]
Klädbutiken som idag heter Omako kallas fortfarande JBA efter Jakobstads beklädnadsaffär som fanns där förut. 

Jeppis

Varianter: Jeppis, Jeppastad, Jeppisstan , Uttal: [jeppis], [jeppasta:d], [jeppissta:n]
Jakobstad kallas Jeppis av många invånare. Det äldre namnet Jeppastad används inte så mycket mera men många har hört om det. På bilden syns salutorget, Jakobstads rådhus och Lindskogska huset som idag är en del av Campus Allegro. I Rådhuset finns bl.a. stadens turistinformation.  

JG

Varianter: JG, Gymnasiet, Samskolan, JSL , Uttal: [ji:ge:], [jymna:sie], [sammsko:lan], [ji:essell]
Jakobstads gymnasium som tidigare hette Jakobstads samlyceum. 

Järnvägsgatans loppis

Varianter: Järnvägsgatans loppis, Järnvägsloppis, Storloppis , Uttal: [jä:rnve:gsga:tans låppis], [jä:rnve:gslåppis], [sto:rlåppis]
Loppisen Amida Hallen på Järnvägsgatan kallas Järnvägsgatans loppis eller Järnvägsloppis p.g.a sitt läge. Loppisen är Jakobstads största och därför kallas den också ibland Storloppis.  

Kaffestugan

Varianter: Kaffestugan, Fäboda café , Uttal: [kaffestu:gan], [kaffestogo], [fe:bo:da kafe:]
Namnet Kaffestugan är så etablerat bland stadsborna så caféets officiella namn igen är Fäboda Kaffestuga efter att ha varit Fäboda Café & Kitchen en tid. 

Kråkholmen

Uttal: [krå:khålmen]
Stadsdelen Östermalm kallas Kråkholmen

Liisan pizza

Varianter: Liisan pizza, Liisan pizza-huset, Lisas pizza-huset, Vid Lisas, Platthatt , Uttal: [li:san pitsa], [li:san pitsahu:si], [li:sas pitsahu:se], [vi li:sas], [platthatt]
Huset på Skutnäsgatan har haft många namn, men de flesta talar fortfarande om Liisan pizza eftersom en pizzeria med det namnet länge verkade i byggnaden. Platthatt är beskrivande för huset som har ett platt tak. 

Lockamberget

Varianter: Lockamberget, Lockanberget, Lockanberg , Uttal: [låkkambärje], [låkkambärji], [låkkanbärji] [låkkanbärj]
Namnet tros komma från att man lockade på sina djur på platsen. 

Londonstan

Uttal: [låndånsta:n]
Stadsdelen London kallas Londonstan

Malmska

Uttal: [malmska]
Sjukhuset kallas Malmska av Jakobstadsborna efter Otto Malm som donerade pengar bland annat till sjukhusets verksamhet. Namnet är så gott som officiellt i dagens läge. 

Marketor

Varianter: Marketor, Rimi , Uttal: marketår, marke:tår, rimi
De gamla butiksnamnen Marketor och Rimi lever kvar. Butiken hör idag till K-kedjan. 

Netti

Varianter: Netti, Nettipubben, Visa Grande, Shells hörn, Vid busstationen , Uttal: [netti], [nettipobben], [visa grande], [shells hö:ni], [vi bosstatsho:n]

Black Sheep Pub & Terrace är också ett ställe som går under många tidigare namn. Platsen var busstation först och därför talar en del om att ses vid busstationen när de pratar om platsen. I närheten fanns också en Shell-bensinstation, och den har gett platsen namnet Shells hörnNetti och Nettipubben kommer från det tidigare namnet Internet Pub, och Visa Grande är också ett tidigare officiellt namn för platsen. 

Rapakanalen

Uttal: [rapakana:len], [rapakana:ln]
Rapakanalen är ett dike som går längs med Pedersesplanaden och rinner ut i hamnviken. Hamnviken kallas ibland också för Gamla hamnviken. Rapa är dialekt och betyder gyttja. 

Runda hörnet

Uttal: [ronda hö:ne], [ronda hö:ni]
Runda hörnet är precis som namnet antyder, ett runt hörn. 

Schaumans

Varianter: Schaumans, UPM , Uttal: [shå:mans], [u:pe:emm]
Trots att fabriken hört till UPM-kymmene länge kallas den fortfarande Schaumans av många Jakobstadsbor. Fabriken startades av Wilhelm Schauman.  De yngre Jakobstadsborna pratar oftast om UPM men känner också till Schaumans

Segelpaviljongen

Varianter: Segelpaviljongen, Pavis , Uttal: [se:gelpaviljången], [pa:vis]
Det nuvarande officiella namnet är Restaurang Pavis, och både Segelpaviljongen och Pavis används som namn för platsen. 

Skata

Varianter: Skata, Skatan, Amerikastan , Uttal: [skata], [skatan], [amerikasta:n]
Skata, som officiellt heter Norrmalm, är känt som en av Finlands största och mest välbevarade trähusstadsdelar. Namnet Skata, eller Skatan, är så gott som officiellt i dagens läge. Förr kallades stadsdelen också för Amerikastan

Stads

Varianter: Stads, Hotellet , Uttal: [stass], [håtelle], [håtelli]
Stadshotellet i centrala Jakobstad är ett populärt ställe med flera nattklubbar och restauranger. Stads eller Hotellet är samlingsnamn för alla dessa och namnen används av både äldre och yngre personer. 

Stjärnhuset

Uttal: [shä:rnhu:se], [shä:rnhu:si]
Huset har fått sitt namn för att det har formen av en stjärna. 

Stockmanns

Varianter: Stockmanns, Stockmann, Stockmannshuset, Forum, Forumhuset, Lindexhuset, Vid Lindex , Uttal: [ståkkmanns], [ståkkmann], [ståkkmannshu:se], [få:rom], [få:romhu:se], [lindekshu:se], [vi lindeks]
Varuhuset Stockmann fanns i huset 1967-1982 och därför pratar många fortfarande om Stockmanns. Huset går också under namnen Forum och Forumhuset.  Eftersom Lindex funnits länge i huset används också Lindexhuset som namn för det, och det är populärt att parkera sina cyklar vid Lindex

Strengbergs

Varianter: Strengbergs, Stadshuset , Uttal: [strengbärjs], [stasshu:si]
Namnet kommer från Strengbergs tobaksfabrik som verkade i husen ända till år 1998. I slutet av 1800-talet var fabriken stadens största arbetsgivare. Den röda tegelbyggnaden från slutet av 1800-talet fungerar idag som Jakobstads stadshus, och i det ljusa huset med  Strengbergsklockan och Strengbergsporten finns bl.a. byråutrymmen och ett gym. Namnet Strengbergs används om båda husen. 

Svidinabba

Uttal: [svidinabba]
Stadsdelen Svedjenabba heter Svidinabba på dialekt. Svidinabba används också på finska trots att det officiellt heter Kaskiniemi. 

Södra tullen

Varianter: Södra tullen, Tullen , Uttal: [sö:dra tollen], [sö:dra tolln], [tolln]
Förut fanns en tull på platsen och den fungerade som gräns mellan stad och landsbygd. Namnet Södra tullen används av både äldre och yngre Jakobstadsbor. Längre in mot centrum längs med Trädgårdsgatan finns också Lilla tullen, och där Kanalesplanaden möter Choraeusgatan finns Östra tullen. Dessa namn används dock inte lika mycket som Södra tullen

Tellus

Uttal: [tellos]
Idrottshallen Tellushallen kallas oftast bara Tellus

Terrazzohörnet

Uttal: [terassåhö:ne], [terassåhö:ni]
Trots att huset där caféet Terrazzo fanns numera är rivet används Terrazzohörnet fortfarande om hörnet vid Rådhusgatan och Storgatan eftersom det var en väldigt viktig träffpunkt för Jakobstadsborna. 

Tornhuset

Uttal: [to:rnhu:se], [to:rnhu:si]
Huset har fått sitt namn av utseendet. 

Treffis

Varianter: Treffis, Siwa , Uttal: [treffis], [siva]
Butiken hette Treffis när den öppnade och det namnet lever fortfarande kvar i folkmun.  Några kallar också butiken för Siwa eftersom den hörde till Siwakedjan en tid. 

Treffisbacken

Uttal: [treffisbakken], [treffisbakka]
Backen snett mittemot Treffisbutiken kallas Treffisbacken

Trend

Varianter: Trend, Fredrika, Fredrikas , Uttal: [trend], [fredri:ka], [fredri:kas]
Caféet som idag heter Fiika Café kallas ofta för varianter av de tidigare namnen Café Trend och Café Fredrika. 

Tupis

Varianter: Tupis, Tobaks
Tobaksmagasinet kallas för Tupis, eller Tobaks. Tobaksmagasinet fungerar som utställningshall men också ungdomsgård. 

V-by

Varianter: V-by, Byn, Vestersundsby universitet (om skolan), Universitetet (om skolan) , Uttal: [ve:by:], [by:i], [vestäsondsby oniväsite:t], [oniväsite:te]
Vestersundsby skola kallas ofta V-by. Skolan kallades också skämtsamt för Vestersundsby universitet eller bara Universitetet. V-by används också om själva stadsdelen Vestersundsby, och ett annat namn för stadsdelen är Byn

Vita huset

Uttal: [vi:ta hu:se], [vi:ta hu:si]
Det vita, stora huset på Trädgårdsgatan kallas för Vita huset