Varianter: Vatikanen, Piruntorjuntabunkkeri, Piruntorjuntapatteri
Uttal: [vatika:nen] [pirontårjontabonkkeri], [pirontårjontapatteri]
Åbo och St. Karins kyrkliga samfällighet.
Dela