Uttal: [so:sis] [såsis]
Det gamla societetshuset är idag ett hotell.
Dela