Sockerbruksstranden

Åbo

Uttal: [såkkärbru:ksstranden]
Här har det funnits ett sockerbruk.
Dela