Varianter: Eken, Pehr Kalms ek
Uttal: [e:ken] [pä:r kalms e:k]
Eken mellan Aura å och Sibeliusmuseet är det enda som finns kvar av professor Pehr Kalms trädgård.
Dela