Varianter: Sossen, Sossan, Sanktan, Sankt Olofs, SOS
Uttal: [såssen], [såssan], [santan], [esso:ess], [såss]
S:t Olofsskolan är en svenskspråkig högstadieskola i Åbo som har haft olika kallelsenamn genom tiderna. Här låg tidigare Åbo svenska flicklyceum innan sammanslagningen av stadens tre svenskspråkiga läroverk till Katedralskolan i Åbo i början av 70-talet. Fr.o.m. 1976, då grundskolan infördes i Åbo, blev S:t Olofsskolan den svenska grundskolans högstadium.
Dela