Varianter: Bryggmans, Bryggmanska huset, Hospits Betel, Hospits
Uttal: [bryggmans]
Arkitekten Erik Bryggman planerade hotell- och affärshuset för Åbo missionssällskap. Det stod klart 1929 och gick då under namnet Hospits Betel. Numera huserar hotellet Scandic Plaza här och restaurangen i huset är uppkallad efter husets arkitekt, som även har ritat grannhuset Atrium i klassisistisk stil.
Dela