Börsens hörn

Åbo

Varianter: Börsens hörn, Lamppens hörn
Uttal: [börsens hö:rn] [lamppens hö:rn]
I hörnet av Köpmansgatan och Eriksgatan finns Sokos Hotel Hamburger Börs, vars namn kommer efter det gamla Hotell Hamburger Börs, som verkade här sedan slutet av 1800-talet. Den ursprungliga hotell- och restaurangbyggnaden revs dock på 1970-talet.
Dela