Varianter: Hansa, Hansan, Hansakvarteret
Uttal: [hanssa], [hansa] [hansan] [hansakvarte:re]
Köpcentret Hansa är en vanlig mötesplats.
Dela