Kaskisbacken

Åbo

Varianter: Kaskisbacken, Tyskbacken
Uttal: [kaskisbakken], [tyskbakken]
Med Kaskisbacken menar man både den branta uppförsbacken och själva kullen.
Dela