Julinska tomten

Åbo

Uttal: [juli:nska tåmtten]
Hela kvarteret kallas Julinska tomten. Här finns bl.a. biografen Julia.
Dela