Ingmanska huset

Åbo

Varianter: Ingmanska huset , Casagrandes hus, Seipelska huset
Uttal: [ingmanska hu:se] [kasagrandes hu:s], [seipelska hu:set]
Heter det röda huset som i slutet av 1700-talet var den finaste restaurang- och festvåningen i Åbo.
Dela