Åttkanten

Åbo

Varianter: Åttkanten, Otkantti
Uttal: [åttkanten], [åtkantti]
Hamnområdet pch passagerarbåtsterminalen där Silja Line-båtarna lägger till kallas för Åttkanten pga. Siljaterminalens åttkantiga form. I överförd betydelse kan hela hamnområdet även kallas så. På finsk Åbo-dialekt talar man om Otkantti. I en gammal Åbo-vits frågas det efter vad är det för likhet med finska språket och ettans buss. Svaret är att man inte har nytta av någondera på andra sidan Åttkanten.
Dela