Varianter: Banken, Habben
Uttal: [bankken], [habben]
I hörnet av Auragatan och Slottsgatan grundades 1896 Turun Osakepankki - Åbo Aktiebank i ett trähus ritat av C.L. Engel. På tomten lät banken sedan uppföra jugendhuset i granit ritat av Frithiof Strandell och det stod klart 1907. I byggnaden har det bedrivits banverksamhet ända fram till 1992 då det blev en bar och restaurang med bankinteriör.
Dela