Uttal: [pårtsa]
Portsa kallas Åbos åttonde stadsdel med trähuskvarter, Port Arthur. Den nordvästra stadsdelen har varit gamla arbetarkvarter och fanns med redan i Engels stadsplan från 1828, men den byggdes till största delen upp 1900-1920. Stadsdelen utgör idag ett populärt bostadsområde som genomgått en gentrifiering. 
Dela