Karta och bandspelare är namninsamlarens verktyg. Foto: SLS / Sara Rönnqvist

 

Här nedan hittar du uppgifter för högstadie- och gymnasieelever. Uppgifterna går att tillämpa som sådana eller omformulera för att passa olika grupper. De lämpar sig för bland annat modersmålsundervisningen.

Frågorna 1–10 strävar efter att kartlägga elevernas egna namn och fungerar tillika som en insamling. Frågorna 11–14 vill igen locka till lite djupare reflektion kring de inofficiella namnen, deras ursprung och hur de är bildade. De senare frågorna går även att använda i direkt anslutning till namnen som finns här på webbplatsen.

Är du intresserad av att samarbeta med Svenska litteratursällskapets arkiv (SLS arkiv) och bidra till att uppdatera våra stadsnamnssamlingar tillsammans med dina elevgrupper? Ta gärna kontakt med oss! Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.


Uppgifter för skolan:

Uppgifter