Konservatoriet

Åbo

Varianter: Konservatoriet, Konsis, Ritskolan, Gamla repslageriet, Repfabriken
Uttal: [kånservato:rie] [ri:tskolan] [gamla repslageri:et] [re:pfabri:ken]
I dag har Åbo konservatorium sina utrymmen här, men många namn som syftar till tidigare verksamheter i huset lever kvar.
Dela