Rettigska palatset

Åbo

Varianter: Rettigska palatset , Aboa vetus, Aboa
Uttal: [rettigska palatse] [aboave:tus] [abåa] [aboa]
nuv. Aboa Vetus Ars Nova
Dela