Varianter: Akademin, ÅA
Uttal: [akademi:n]
Åbo Akademi
Dela