Varianter: Vakke, Vakken
Uttal: [vakke] [vakken]
Stadsdelen Kråkkärrets finska namn är Varissuo.
Dela