Varianter: Impparin, Impparin, impivaara
Namnet Impparin används på svenska både om stadsdelen och simhallen i Impivaara.
Dela