Mariehamn

 

Bananknippet

Varianter: Bananknippet, Bananerna, Sälstatyn
Konstverket Ståtbådan utanför Självstyrelsegården.

Bläckfisken

Varianter: Bläckfisken, Rökerirondellen, Rökkarondellen
Rondellen har fått namn Bläckfisken efter de olika "armar" som leder ut ur den. Namnet Bläckfisken var i alla fall tidigare rätt etablerat, men idag känner inte alla till namnet. Rondellen har också kallats Rökerirondellen efter det fiskrökeri som fanns i närheten ända in på 1990-talet. Rökkarondellen kallas rondellen efter kiosken Rökka som ligger invid rondellen.

Bomans ängarna

Varianter: Bomans ängarna, Bomans
Ytternäs sportfält, som byggdes på ängar som tillhörde Boman.

Böndernas hus

Böndernas hus hette en gång restaurangen som fanns i den här byggnaden. Namnet lever kvar hos de som kände till restaurangen. I dag verkar Medis i byggnaden.

Chipshuset

Här har företaget Chips haft kontorslokal.

Edorondellen

Rondell invid Edos, dvs. Edos mack eller Firma Edv. Karlsson.

Edos

Edos mack eller Firma Edv. Karlsson, namngiven efter innehavaren.

Espen

Gatorna Norra Esplanadgatan och Östra Esplanadgatan kallas ibland Espen, ibland kallas de också Norra Espen eller Östra Espen. Namnet Espen kan också syfta på Hotell Esplanad som ligger invid esplanaden.

Finska ambassaden

Statens ämbetsverk på Åland har ibland skämtsamt kallats Finska ambassaden för att så många från fastlandet, dvs. från övriga Finland, arbetat där.

Flygfisken

Rondellen där man viker av till flygfältet. Namnet Flygfisken har getts i analogi med namnen på rondellerna Bläckfisken, Lutfisken och Plattfisken.

Galgbacken

Varianter: Galgbacken, Österbottniska ambassaden
Självstyrelsegården har kallats Galgbacken med syftning både på verksamheten och de beslut som fattas i byggnaden och på "galgarna" som pryder området utanför byggnaden. Namnet Österbottniska ambassaden har nämnts av en del för att där sägs arbeta eller har arbetat många personer som kommer från Österbotten i Finland.

Gamla flygfältsvägen

Här gick vägen till flygfältet tidigare och då kallades vägen Flygfältsvägen. När den nya vägen till flygfältet byggdes började vägen kallas Gamla flygfältsvägen. Vägen heter Svibyvägen.

Gamla Godbyvägen

Vägen heter Godbyvägen men började kallas Gamla Godbyvägen efter att den nya och större vägen till Godby, Nya Godbyvägen, byggdes.

Gräddhyllan

Bostadsområde på Åsvägen som när det byggdes ansågs väldigt påkostat.

Guldkusten

Område med bostäder nedanför Östernäsvägen som när de byggdes ansågs väldigt påkostade.

Hönshuset

Idag en kanslibyggnad på sjukhusområdet, tidigare var här personalbostäder. Varför huset kallats Hönshuset finns olika förlaringar men en förklaring är att här har bott sjuksköterskestuderande.

IG

En förkortning för idrottsgården på Neptunigatan.

IP

En förkortning för idrottsplanen vid Idrottsgatan. Idrottsplanen heter Wiklöf Holding Arena.

Julle

Staty av Julius Sundblom (1865-1945). Julius Sundblom har även kallats Ålandskungen. Han var en av förgrundsgestalterna i kampen om Ålands återförening med Sverige, Ålands första talman och även chefredaktör för tidningen Åland.

Julles

Café Julius på Torggatan.

Kaninburarna

Låga höghus vid Askuddsvägen 2 och 4 som ansågs väldigt fula då de byggdes. Husen är renoverade i dag.

KK-huset

Förkortning av det officiella namnet Alandica Kultur & Kongress. Byggnaden har också kallas Ringhals 3 och ingått i serien Ringhals 1 och Ringhals 2 som andra stora nybyggen kallats eftersom de ansetts så fula. Namnet Ringhals har de fått efter ett kärnkraftverk i Sverige.

Kärleksstigen

Varianter: Kärleksstigen, Jungfrustigen
Uthuggen stig i Badhusberget. Den slingriga stigen har också kallats Jungfrustigen "när man inte täcktes säga Kärleksstigen".

Lutfisken

Varianter: Lutfisken, Västra rondellen
Rondell som eftersom den lutar en aning har kallats Lutfisken i analogi med namnen på rondellerna Bläckfisken, Flygfisken och Plattfisken. Rondellen kallas också Västra rondellen. Innan rondellen byggdes gick korsningen också under namnen Råttfällan eller Käpphelvetet, eftersom det var en besvärlig korsning och mycket trafikmärken här.

Nordeahuset

Hus på Torggatan där banken Nordea har sitt kontor.

Nygge

Nygatan har ofta kallat så av ungdomar som hängt här på helger och lediga kvällar.

Pepparkakshuset

Varianter: Pepparkakshuset, Kyrkan
Ett hus i engelsk stil som till utseendet påminner om ett pepparkakshus eller en kyrka.

Pissberget

Vid vattentornet och uppe på Badhusberget kan man lätt tömma blåsan i skymundan.

Plattfisken

Varianter: Plattfisken, Ålands plan, Fantasiarondellen
Stadens äldsta rondell har fått sitt namn Plattfisken i analogi med namnen på rondellerna Bläckfisken, Flygfisken och Lutfisken. Plattfisken för att rondellen ligger ganska lågt jämfört med de andra. Fantasiarondellen kallas den av en del efter pizzerian Fantasia som ligger invid rondellen.

Röcka

Varianter: Röcka, Röckas
Kiosken heter Rökeri Kiosken efter ett fiskrökeri som tidigare fanns i närheten, mest känd är kiosken ändå under namnet Röcka eller Röckas.

Rönnbergs torg

Ett område där det förr fanns en soptipp som en man vid namn Rönnberg förestod. Området är idag utfyllt och bebyggt men fortfarande kommer en del ihåg Rönnberg.

Sions harpa

Varianter: Sions harpa, Sions borg
Ett hus på Skarpansvägen med vertikala balkar som ser ut som en harpa.

Sjukhusbacken

Backen på Sjukhusvägen.

Smitfilen

Varianter: Smitfilen, Smitis
Vägfil som går från Österleden ut mot Lemlandsvägen. Genom att ta Smitfilen slipper man köra genom rondellen som ligger lite längre fram. Namnet Smitfilen bildades då vägfilen var nybyggd.

Snobbhyllan

Bostäderna på Ringvägen kallades så när de byggdes.

Sparis

Affären Sparhallen som i dag finns inne i köpcentret Maxinge.

Sprängberget

Bostadsområdet Solberget kallas av en del för Sprängberget p.g.a. de omfattande sprängningar man gjorde här då bostadsområdet byggdes. Bostadsområdet har också kallats Gräddhyllan, efter den gamla Gräddhyllan, med sina nya flotta hus.

Stadshusbacken

Varianter: Stadshusbacken, Öhbergska backen
Öhbergska backen efter Abraham Öhberg, föreståndare för Navigationsskolan, som bodde här i backen.

Stan

Liksom många andra städer kallas Mariehamn kort och kort Stan, både av de som bor inne i staden och de som bor utanför.

Svampen

Matmarknaden Kantarellen kallas av den del Svampen.

Tornhuset

Byggnad med kännspakt torn ritad av arkitekten Lars Sonck.

Östra utfarten

Namnet Östra utfarten används ofta i stället för det officiella namnet Österleden.