Varianter: Centrum, Eurokangashuset, Valtsu
Uttal: [sentrum] [eoråkangashu:se] [valtso]
Här fanns tidigare ett köpcentrum med namnet Centrum, men även namnen på butikerna Valintatalo och Eurokangas används som benämning på huset.
Dela