Borgå

 

Alexandersbron

Varianter: Alexandersbron, Alexandersgatans bro, Nya bron, Bågan , Uttal: [aleksandärsbro:n], [aleksandärsga:tans bro:], [ny:a bro:n], [bågan]
Den nyaste bron i Borgå ställer till huvudbry hos invånarna vad gäller namnet. Många kallar den för Nya bron.

Bibban

Varianter: Bibban, Biblo , Uttal: [bibban], [biblo]
Borgå Stadsbibliotek

Bogy

Varianter: Bogy, Gymnasiet, Lyceet , Uttal: [bågi], [jymna:sie], [lyse]
En förkortad version av Borgå Gymnasium.

Borgbackan

Varianter: Borgbackan, Lintsin, Borinken , Uttal: [bårjbakken]
Borgbacken är sandkullen som har gett Borgå sitt namn. Av ungdomar kallas den idag ofta för Lintsin, vilket antagligen är ett lån från Borgbacken i Helsingfors.

Brankis

Varianter: Brankis, FBK-huset, Brandkårshuset , Uttal: [brankkis], [effbe:kå:hu:se], [brankå:rshu:se]
På Brandkårshuset i Borgå, som det heter officiellt, ordnas bl.a danser.

Cabriol

Varianter: Cabriol, Hobbhabben, Gamla habben, Gamla habbens hus , Uttal: [kabriåll], [håbbhabben]
Café Cabriole finns här idag.

Dösis

Varianter: Dösis, Busstationen , Uttal: [dösis], [busstatjo:n]
Busstationen vid torget.

Flugutorget

Varianter: Flugutorget, Flugun , Uttal: [flugutårje], [flugun]
Flugutorget eller Flugun kallas parkerings- och mötesplatsen bakom Stadshuset av unga bilföra Borgåbor.

Frysarn

Varianter: Frysarn, Korv-Gusta, Knackkorvskiosken, Gusis , Uttal: [fry:sarn], [kårvgusta], [knakkårvskiåsken], [gusis]
Borgås kändaste korv-kiosk, numera stängd. Namnet Frysarn kommer från att ägaren var den första som sålde glass i Borgå.

Fågelholkarna

Varianter: Fågelholkarna, Kåkstaden, Västra åstranden, Pönttörna, Holkis , Uttal: [fågelhålkkana], [kå:ksta:den], [vestra å:stranden], [pönttönä], [hålkkis]
Bostadsområde med hus som liknar fågelholkar på västra åstranden.

Gamla bron

Varianter: Gamla bron, Kyrkobron, Gamlastansbron , Uttal: [gamla bro:n], [tjyrkobro:n], [gamlasta:nsbro:n]
Bron i Gamla stan

Gamppula

Varianter: Gamppula, Kamppula, Gambodja , Uttal: [gamppola], [kamppola], [gambådja]
Stadsdelen Gammelbacka saknar ett finskt namn, men kallas i folkmun för Gamppula. Området har också skämtsamt kallas för Gambodja av Borgåbor, eftersom området förr ansågs vara fattigare.

Grand

Varianter: Grand, Svenska gården, Klubben , Uttal: [grand], [svenska gå:rden], [klubben]
Det gula huset vid torget är Borgås kulturhus. Här finns bl.a Luckan och en konsertsal.

Hovi

Varianter: Hovi, Hovet, Gamla Socis , Uttal: [håvi], [hå:vet], [gamla so:sis]
Man använder bara efterledet -hovi av restaurangens och hotellets namn Seurahovi.

Jääppis

Varianter: Jääppis , Himchuli , Uttal: [jä:ppis], [himtjoli]
Kiosk som tidigare fanns på höger sida när man kör upp med Vårbergavägen från stan. Huset är nu rivet.

Kokon

Varianter: Kokon, Backan, Slalombackan , Uttal: [ko:kån], [bakkan], [sla:låmbakkan]
Skidcentret i Borgå heter för många borgåbor bara Backan.

Konstfabriken

Varianter: Konstfabriken, Fiskars , Uttal: kånstfabri:ken, fiskars
Den röda tegelbyggnaden var förr en fabrik och det kringliggande området var ett industriområde. I Konstfabriken tillverkades t.ex hästskor, ramar och grävmaskiner. Byggnadskomplexet har renoverats och är idag ett kultur- och kongresscentrum.

Kvaba

Uttal: [kvaba]
Kvarnbackens skola

Lypa

Uttal: [lypa]
Lyceiparkens högstadieskola.

Miljonhuset

Varianter: Miljonhuset, Miljonbygget, Miljoonatalo , Uttal: [miljo:nhu:se], [miljo:nbygge] [miljå:natalå]
Det första huset i Borgå som kostade en miljon mark att bygga.

Nimbushuset

Uttal: [nimbushu:se]
Det gula huset i hörnet av torget fick ursprungligen sitt namn efter en bar som fanns här.

Nya bron

Varianter: Nya bron, Gamla nya bron, Mannerheimbron , Uttal: [ny:a bro:n], [gamla ny:a bro:n] [mannärheimbro:n]
Kallas Nya bron, eftersom den på sin tid ersatte den äldre bron i Gamla stan.

Näse sten

Uttal: [nese ste:n]
Ett flyttblock som blivit kvar på Näsebacken då inlandsisen smälte. Från utsiktsterassen på stenen kan man beundra hela Borgå.

Paahtimo

Varianter: Paahtimo, Magasinet, Simolins lager, Tegelmagasinet , Uttal: [paahtimå], [magasi:ne], [simoli:ns la:gär], [tegelmagasi:ne]
Idag Porvoon Paahtimo. De andra namnen lever kvar från tiden då byggnaden var varuhuset Simolins lagerbyggnad.

Popsens hörn

Varianter: Popsens hörn, Popsen, Amarillo, Rillo , Uttal: [påpsens hö:rn], [påpsen], [amarillå], [rillå],
Hörnet kallas fortfarande för Popsen av många Borgåbor efter en matbutik som tidigare fanns i hörnet. Idag finns här en Amarillo-restaurang.

Postens backa

Varianter: Postens backa, Elantos parkki , Uttal: [påstens bakka], [elantås parkki]
Så kallades parkeringsplatsen och den tidigare mötesplatsen mellan Brunnsgatan och Fredsgatan, Mannerheimgatan och Lundagatan.

Rosenparken

Varianter: Rosenparken, Kärleksparken, Pussparken, Gymnasieparken , Uttal: [ro:senparkken], [tjä:rle:ksparkken], [pussparkken], [jymna:sieparkken]
Lyceiparken ligger mellan Lypa (högstadiet) och Bogy (gymnasiet). Där finns även en lekplats.

Runkkis

Varianter: Runkkis, Runebergsparken, Runckupuisto , Uttal: [ronkkis], [ru:nebärjsparkken], [ronkkopoistå]

Så kallas parken som officiellt går under namnet Runebergsesplanaden.  I parken som förbinder torget med åstranden trivs förutom Runebergsstatyn också ungdomar.

Sakta farten

Varianter: Sakta farten, Saktis, Safa , Uttal: [sakta fa:rten], [saktis], [safa]
Då man kommer till Borgå med båt möttes man förr av uppmaningen "Sakta farten" på en skylt. Namnet används idag om hela området.

Santtarn

Varianter: Santtarn, Potten, Pepot gropen, Pepot potten , Uttal: [santtarn], [påttn], [pe:påt gro:pen]
Siminrättning i Kokon.

Simis

Uttal: [simis]
Borgå simhall

Simolinshuset

Uttal: [simoli:nshu:se]
Ett gammalt varuhus i Borgå som har varit en av de vanligaste mötesplatserna. Idag har Oscar Simolins butik flyttat, men namnet lever kvar.

Sjukis

Uttal: [sjukis]
Borgå sjukhus kallas kort och gott för Sjukis.

Slottet

Uttal: [slåtte]
I det röda stenhuset i Gamla stan övernattade kejsare Alexander den första under sin vistelse i Borgå i samband med lantdagen 1809.

Snigelrestaurangen

Varianter: Snigelrestaurangen, Timbaali , Uttal: [sni:gelrestaurangen], [timba:li]
Restaurangen Timbaali kallades för Snigelrestaurangen. Här kunde man äta sniglar i gamla stan. Idag huserar restaurangen Meat District här med nya ägare. Sniglar finns fortfarande på menyn.

Stadshuset

Varianter: Stadshuset, Kyttis, Borgen, Gamla polisstationen , Uttal: [stasshu:se], [kyttis], [bårjen], [gamla poli:sstatjo:n]
Dagens stadshus har också fungerat som polisstation i Borgå.

Ströhö

Varianter: Ströhö, Flickis , Uttal: [ströhö], [flikkis]
Strömborgska skolan som tidigare var ett läroverk för flickor.

Valtimohuset

Varianter: Valtimohuset, Gamla Koppens hus, Kommunhuset , Uttal: [valtimåhu:se], [gamla kåppens hu:s], [kåmmu:nhu:se]
Valtimohuset är en gammal bankbyggnad, där bl.a. turistbyrån finns idag. Namnet Gamla Koppens hus kommer från att Kansallisosakepankki har funnits här.

Velkala

Varianter: Velkala, Fidala , Uttal: [velkala], [fidala]
Velkala kallas kvarteret mellan Wittenbergsgatan och Vårbergavägen. Husen byggdes efter kriget och områdets invånare blev genast skuldsatta.

Vessorna

Varianter: Vessorna, Pisisbutkan, Lapplisornas hus, Turisthållplatsen, Pissoarn , Uttal: [vessåna], [pisisbutkan], [lappli:sånas hu:s], [turisthållplatsen], [pisoa:rn]

Huset fungerade förut som allmän toalett och fick namnet Vessorna. Eftersom det ligger bakom gamla polisstationen kallades det också för Pisisbutkan. Borgås parkeringsövervakare hade även sitt kontor här en tid. Nu finns det en vin- och tapasrestaurang i huset.

Vårkki

Varianter: Vårkki, Kevari, Fatikvarteren , Uttal: [vårkki], [kevari]
Stadsdelen Vårberga kallas Vårkki. Stadsdelens tre huvudvägar delar in stadsdelen i tre delar som benämns med sin nummer. Man kan alltså säga att man bor i Vårkki ettan, tvåan eller trean. Namnet Kevari kommer från finskans Kevätkumpu.

Västra åstranden

Varianter: Västra åstranden, Westside, Gaza, Västbanken, Andra sidan, Viisasten kerho , Uttal: [vestra å:stranden], [oestsaid], [ga:sa], [vestbankken], [andra si:dan], [vi:sasten kerhå]
På senare år har Västra åstranden utvecklats. Här finns bl.a. bostadsområdet som i folkmun kallas för Fågelholkarna.

Åstranden

Uttal: [å:stranden]
Med Åstranden menar man den östra sidan av Borgå å. Stranden fylls av uteserveringar på sommaren och då är det här som Borgåborna träffas.