Popsens hörn

Borgå

Varianter: Popsens hörn, Popsen, Amarillo, Rillo
Uttal: [påpsens hö:rn], [påpsen], [amarillå], [rillå],
Hörnet kallas fortfarande för Popsen av många Borgåbor efter en matbutik som tidigare fanns i hörnet. Idag finns här en Amarillo-restaurang.
Dela