Uttal: [nese ste:n]
Ett flyttblock som blivit kvar på Näsebacken då inlandsisen smälte. Från utsiktsterassen på stenen kan man beundra hela Borgå.
Dela