Varianter: Ströhö, Flickis
Uttal: [ströhö], [flikkis]
Strömborgska skolan som tidigare var ett läroverk för flickor.
Dela