Varianter: Hovi, Hovet, Gamla Socis
Uttal: [håvi], [hå:vet], [gamla so:sis]
Man använder bara efterledet -hovi av restaurangens och hotellets namn Seurahovi.
Dela