Varianter: Runkkis, Runebergsparken, Runckupuisto
Uttal: [ronkkis], [ru:nebärjsparkken], [ronkkopoistå]

Så kallas parken som officiellt går under namnet Runebergsesplanaden.  I parken som förbinder torget med åstranden trivs förutom Runebergsstatyn också ungdomar.

Dela