Varianter: Nya bron, Gamla nya bron, Mannerheimbron
Uttal: [ny:a bro:n], [gamla ny:a bro:n] [mannärheimbro:n]
Kallas Nya bron, eftersom den på sin tid ersatte den äldre bron i Gamla stan.
Dela