Varianter: Velkala, Fidala
Uttal: [velkala], [fidala]
Velkala kallas kvarteret mellan Wittenbergsgatan och Vårbergavägen. Husen byggdes efter kriget och områdets invånare blev genast skuldsatta.
Dela