Varianter: Santtarn, Potten, Pepot gropen, Pepot potten
Uttal: [santtarn], [påttn], [pe:påt gro:pen]
Siminrättning i Kokon.
Dela