Fågelholkarna

Borgå

Varianter: Fågelholkarna, Kåkstaden, Västra åstranden, Pönttörna, Holkis
Uttal: [fågelhålkkana], [kå:ksta:den], [vestra å:stranden], [pönttönä], [hålkkis]
Bostadsområde med hus som liknar fågelholkar på västra åstranden.
Dela