Varianter: Bogy, Gymnasiet, Lyceet
Uttal: [bågi], [jymna:sie], [lyse]
En förkortad version av Borgå Gymnasium.
Dela