Varianter: Kokon, Backan, Slalombackan
Uttal: [ko:kån], [bakkan], [sla:låmbakkan]
Skidcentret i Borgå heter för många borgåbor bara Backan.
Dela