Varianter: Vårkki, Kevari, Fatikvarteren
Uttal: [vårkki], [kevari]
Stadsdelen Vårberga kallas Vårkki. Stadsdelens tre huvudvägar delar in stadsdelen i tre delar som benämns med sin nummer. Man kan alltså säga att man bor i Vårkki ettan, tvåan eller trean. Namnet Kevari kommer från finskans Kevätkumpu.
Dela