Uttal: [å:stranden]
Med Åstranden menar man den östra sidan av Borgå å. Stranden fylls av uteserveringar på sommaren och då är det här som Borgåborna träffas.
Dela