Varianter: Borgbackan, Lintsin, Borinken
Uttal: [bårjbakken]
Borgbacken är sandkullen som har gett Borgå sitt namn. Av ungdomar kallas den idag ofta för Lintsin, vilket antagligen är ett lån från Borgbacken i Helsingfors.
Dela