Varianter: Stadshuset, Kyttis, Borgen, Gamla polisstationen
Uttal: [stasshu:se], [kyttis], [bårjen], [gamla poli:sstatjo:n]
Dagens stadshus har också fungerat som polisstation i Borgå.
Dela