Simolinshuset

Borgå

Uttal: [simoli:nshu:se]
Ett gammalt varuhus i Borgå som har varit en av de vanligaste mötesplatserna. Idag har Oscar Simolins butik flyttat, men namnet lever kvar.
Dela