Postens backa

Borgå

Varianter: Postens backa, Elantos parkki
Uttal: [påstens bakka], [elantås parkki]
Så kallades parkeringsplatsen och den tidigare mötesplatsen mellan Brunnsgatan och Fredsgatan, Mannerheimgatan och Lundagatan.
Dela