Sakta farten

Borgå

Varianter: Sakta farten, Saktis, Safa
Uttal: [sakta fa:rten], [saktis], [safa]
Då man kommer till Borgå med båt möttes man förr av uppmaningen "Sakta farten" på en skylt. Namnet används idag om hela området.
Dela