Rosenparken

Borgå

Varianter: Rosenparken, Kärleksparken, Pussparken, Gymnasieparken
Uttal: [ro:senparkken], [tjä:rle:ksparkken], [pussparkken], [jymna:sieparkken]
Lyceiparken ligger mellan Lypa (högstadiet) och Bogy (gymnasiet). Där finns även en lekplats.
Dela