Uttal: [slåtte]
I det röda stenhuset i Gamla stan övernattade kejsare Alexander den första under sin vistelse i Borgå i samband med lantdagen 1809.
Dela