Flugutorget

Borgå

Varianter: Flugutorget, Flugun
Uttal: [flugutårje], [flugun]
Flugutorget eller Flugun kallas parkerings- och mötesplatsen bakom Stadshuset av unga bilföra Borgåbor.
Dela